Teknik

 Genom en lång process och analys av befintlig husbyggnadsteknik har ett hus med unik värmeisoleringsteknik utvecklats och patenterats.

 Läs mer


 

Fördelar

 Det är stor skillnad på passivhus och andra hus på dagens marknad. Först och främst är värmekostnaden väldigt låg.

 Läs mer

Pris och leverans

 Vi vill erbjuda passivhus genom en helt ny teknik som uppfyller alla dina önskemål.

 Läs mer

 

Kort om Passivhus


 Att bygga ett passivhus är ett av många sätt att leva energi- och klimatsmart. Passivhus är av god kvalitet och har hög komfort. De förbrukar minimalt med energi, vilket minskar koldioxidutsläppen. Enkelt uttryckt är passivhus en samling byggtekniker för att skapa energisnåla hus. Samtidigt är de välisolerade byggnader som till stor del värms upp genom den energi som redan finns i huset.
 I dag finns ett EU-direktiv, EPBD2, som anger att offentliga nyproducerade byggnader från och med 2020 ska vara nära nollenergihus, dvs. utöver att uppfylla kraven för passivhus inte förbruka mer energi än vad verksamheten i huset tillför.
 Våra hus uppfyller redan dessa krav och är idag bland de energisnålaste hus som byggs.


Här kan du läsa mer om kravspecifikation för energisnåla hus.