Teknik

 Genom en lång process och analys av befintlig husbyggnadsteknik har ett hus med unik värmeisoleringsteknik utvecklats och patenterats. Det består av 24 blanka spegelliknande membran och 14 mm luftspalter. Flera av fysikens lagar används: värme, reflektion, minimal värmeledning och en helt eliminerad luftkonvektion.

 Vägg, golv och tak är tillverkade av 300mm torra limträmoduler  med värmeisolering motsvarande 1,5 meter tjock trävägg. Värmeisoleringsstrukturen absorberar inte fukt och varken kollapsar eller åldras. Därför finns ingen risk för mögel, kondensbildning eller köldbryggor. Tekniken eliminerar alla brister som i dag förekommer i populära byggmaterial och konstruktioner.