Fördelar

 Det är stor skillnad på passivhus och andra hus på dagens marknad. Först och främst är värmekostnaden väldigt låg. Tack vare en unik värmeisoleringsstruktur ligger uppvärmningsåtgången bara på cirka 12 kWh/kvm per år. Vi använder inte mineralull eller cellplast (EPS, frigolit eller liknande) som huvudsaklig isolering i våra moduler. Dessutom är modulerna 300 mm tjocka med ett u-värde på 0,136 W/mK. Invändigt gips, tilläggsisolering under putsen och fasadtegel eller träpanel på fasaden sänker u-värdet ytterligare. Ni slipper 50-60 cm djupa fönstergluggar och utsikten genom fönstren påverkas minimalt.

Lågt u-värde, energieffektiva fönster och FTX-system med luft/luftvärmepump och braskamin garanterar att uppvärmningskostnaden för hus på 150 kvm inte överstiger 3000 kr.