Pris och leverans

 Vi vill erbjuda passivhus genom en helt ny teknik som uppfyller alla dina önskemål. Vi kan erbjuda ett komplett nyckelfärdigt hus eller endast stommen med allt tillhörande, såsom el, vatten, avlopp, ventilation och våtrum. Arbetet utförs av behöriga hantverkare och enligt gällande svensk byggstandard.

 Varje hus är unikt och priser samt leveranstider varierar. Ett nyckelfärdigt hus tar i genomsnitt fyra månader att bygga och priset är från 15 000 kr per kvm och uppåt.