Projekt

 

 Alla våra hus kan anpassas efter ert behov och de eventuella ekonomibyggnader som kommer att finnas i anslutning till huset. Det finns även möjlighet att påverka energiåtgången beroende på i vilken väderriktning huset uppförs.

 Det bästa alternativet är att låta oss anpassa byggtekniken till era önskemål, vilken ger hög kvalitet och mycket låg driftkostnad.