Huskonstruktion

 Väggar, golv och tak i passivhus består av limträmoduler med en unik värmeisoleringsstruktur. Modulerna tillverkas i fabrik, under noggrann kontroll, vilket förhindrar misstag och dåliga luftförhållanden.

 Efter tillverkningen kläs modulerna med OSB-skivor och tätas med tätningsmassa. Golv, väggar och tak uppförs på plats med tekniska öppningar för skorsten, vatten, avlopp, el, m.m.

 Vid färdigställandet tätas alla skarvar och öppningar noggrant.