Fönster och dörrar

 Fönster och dörrar är de mest känsliga detaljerna i huset när det gäller värmeförlust. I passivhus monteras därför bara fönster och dörrar med ett u-värde mindre än 0,9 W/mK. För att uppnå bästa resultat och eliminera köldbryggor används en särskild monteringstätningsteknik.

 Du kan själv välja egenskaper, såsom material, färg och form samt med eller utan spröjs, så länge våra krav gällande u-värde uppnås.