Taket

 

 För att maximalt minimera värmeförlusten i passivhus kräver värmeisoleringstekniken att innertaket är vågrätt. Det finns även möjlighet att bygga hus med snett innertak, men då tappar konstruktionen sin förmåga att reflektera värme. Samtidigt höjs bygg- och driftkostnaderna. Därför rekommenderar vi att bygga hus med vågrätt innertak och en välventilerad kallvind med valfri tak- och materialutformning. Taket kan bland annat beläggas med tegel, betongpannor, plåt eller shingel.