FTX aggregat

 

 Eftersom passivhus i grund och botten är välisolerade och mycket täta behövs en ordentlig ventilation och värmekälla. I våra hus monterar vi FTX-aggregat, där F står för frånluft, T för tilluft och X för värmeväxling. I ett FTX-system går till- och frånluft i skilda kanaler. Den använda och uppvärmda luften som finns i bostaden leds genom värmeväxlaren, där den hjälper till att värma upp den kalla uteluften som tas in. Att till- och frånluft går i separata kanaler gör att systemet även är lämpligt att installera i radonhus, eftersom förhöjd radonhalt minskar med ökad ventilation.

 Andra fördelar med FTX-system är det är mycket reglerbart. Man kan filtrera den ingående luften från pollen och damm samt styra temperaturen. Som standard monterar vi FTX-aggregat med en 95-procentig återvinningskapacitet och kan erbjuda olika modeller.