Trycktest

 

 När stommen är klar, fönster och dörrar färdigmonterade, eldstad och skorsten installerade, alla ledningar indragna och de tekniska öppningarna tätade gör vi ett trycktest. Detta är en viktig del av byggprocessen och genomförs för att bekräfta husets täthet. Trycktestet kan avslöja eventuella läckor, och om så är fallet åtgärdar vi dem omgående.