Passivhus

Att bygga ett passivhus är ett av många sätt att leva energi- och klimatsmart. Passivhus är av god kvalitet och har hög komfort. De förbrukar minimalt med energi, vilket minskar koldioxidutsläppen. Enkelt uttryckt är passivhus en samling byggtekniker för att skapa energisnåla hus. Samtidigt är de välisolerade byggnader som till stor del värms upp genom den energi som redan finns i huset.

Genom en lång process och analys av befintlig husbyggnadsteknik har ett hus med unik värmeisoleringsteknik utvecklats och patenterats. Det består av 24 blanka spegelliknande membran och 14 mm luftspalter. Flera av fysikens lagar används: värme, reflektion, minimal värmeledning och en helt eliminerad luftkonvektion. Väggar, golv och tak är tillverkade av 300mm torra limträmoduler  med värmeisolering motsvarande 1,5 meter tjock trävägg.   

Värmeisoleringsstrukturen absorberar inte fukt och varken kollapsar eller åldras. Därför finns ingen risk för mögel, kondensbildning eller köldbryggor. Tekniken eliminerar alla brister som i dag förekommer i populära byggmaterial och konstruktioner.

Det är stor skillnad på passivhus och andra hus på dagens marknad. Först och främst är värmekostnaden väldigt låg. Tack vare en unik värmeisoleringsstruktur ligger uppvärmningsåtgången bara på cirka 12 kWh/kvm per år.

Vi använder inte mineralull eller cellplast (EPS, frigolit eller liknande) som huvudsaklig isolering i våra moduler. Dessutom är modulerna 300 mm tjocka med ett u-värde på 0,136 W/mK. Invändigt gips, tilläggsisolering under putsen och fasadtegel eller träpanel på fasaden sänker u-värdet ytterligare. Lågt u-värde, energieffektiva fönster och FTX-system med luft/luftvärmepump och braskamin garanterar mycket låg uppvärmningskostnad.

Eftersom passivhus i grund och botten är välisolerade och mycket täta behövs en ordentlig ventilation och värmekälla. I våra hus monterar vi FTX-aggregat, där F står för frånluft, T för tilluft och X för värmeväxling. I ett FTX-system går till- och frånluft i skilda kanaler. Den använda och uppvärmda luften som finns i bostaden leds genom värmeväxlaren, där den hjälper till att värma upp den kalla uteluften som tas in. Att till- och frånluft går i separata kanaler gör att systemet även är lämpligt att installera i radonhus, eftersom förhöjd radonhalt minskar med ökad ventilation.

 Andra fördelar med FTX-system är det är mycket reglerbart. Man kan filtrera den ingående luften från pollen och damm samt styra temperaturen. Som standard monterar vi FTX-aggregat med en 95-procentig återvinningskapacitet och kan erbjuda olika modeller. I våra hus kompletteras FTX-system med braskamin och luft/luftvärmepump. Braskamin, värmeväxlare och värmepump är anslutna till kanalsystemet. Systemet är kostnadseffektivt, helt automatiserat samt garanterar en behaglig temperatur och ventilation.

Vi vill erbjuda passivhus genom en helt ny teknik som uppfyller alla dina önskemål. Vi kan erbjuda ett komplett nyckelfärdigt hus eller endast stommen med allt tillhörande, såsom el, vatten, avlopp, ventilation och våtrum. Arbetet utförs av behöriga hantverkare och enligt gällande svensk byggstandard. Varje hus är unikt och priser samt leveranstider varierar. Ett nyckelfärdigt hus tar i genomsnitt fyra månader att bygga.